155229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
441
629
1070
149824
1725
12856
155229

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-03 19:12

ร่วมเป็นเกียรติเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

Post by Buriram
on 31 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 16

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางทัดดาว  วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายณัฐดนัย นามมาลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางพรรณิภา พิมเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางพนิดา บุตรสาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์-แสลงโทน กม.ที่ 4+650 (บริเวณหมวดทางหลวงบุรีรัมย์)

โดยมีนายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ในพิธี

มอบประกาศเกียรติคุณ

Post by Buriram
on 31 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 12

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม” ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ให้โอกาสลูกจ้าง ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาจากยาเสพติดและรับผู้ผ่านการบำบัดรักษาเข้าทำงาน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาร่วมกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม” จำนวน 1 แห่ง  โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการมอบใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Post by Buriram
on 28 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 13

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางทัดดาว  วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายณัฐดนัย นามมาลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายวีระ ศรีแย้ม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย 1) เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 2) เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเปนราชกุศล ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  3) เวลา 17.30 นใ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี  และผู้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

Post by Buriram
on 31 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 19

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางทัดดาว  วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมกับผู้แทนชมรม จป.จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ กศน.อำเภอชำนิ มีนักเรียน/นักศึกษาและบุคลาการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องรวม 1,093 คน ได้รับคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเกียรติบัตรดีเด่น

ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"

Post by Buriram
on 28 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 15

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายธีระชัย  จุ้ยประโคน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนางรินทร์ลภัส  อารมณ์เพียร ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” (โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์เมืองกีฬาเลิศล้ำ”) ณ โรงเรียนวัดละลวด หมูที่ 9 ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี