155235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
447
629
1076
149824
1731
12856
155235

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-03 19:24

จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

Post on 08 กรกฎาคม 2563
by Buriram
ฮิต: 71

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางทัดดาว วงทัตษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มภารกิจด้านสังคม) ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) ผู้แทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ด้านยาเสพติด) ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รวม 8 คน ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติร่วมกันให้การอนุมัติรับรองสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจประเมินโดยคณะตรวจประเมิน มยส. จำนวน 14 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ที่สมัคร ปี 2563 จำนวน 7 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจประเมินและขอต่ออายุการรับรองฯ จำนวน 7 แห่ง