171473
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
216
764
169193
8239
9730
171473

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-30 16:47

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2563

Post by Buriram
on 30 กันยายน 2563
ฮิต: 3

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ในการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับลูกจ้างซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มี สถานประกอบกิจการที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 10 ปีติดต่อกัน จำนวน 1 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงานสัมพันธ์ฯ ระดับประเทศ 5 ปี ติดต่อกัน แต่ไม่ถึง 10 ปี จำนวน 3 แห่ง และเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ระดับประเทศ 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการมอบโล่และ
เกียรติบัตรฯ ดังกล่าว

มอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

Post by Buriram
on 21 กันยายน 2563
ฮิต: 33

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นางทัดดาว  วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ประจำปี 2563 มีสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แห่ง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ และมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับจังหวัด จำนวน 15 แห่ง

 

 

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Post by Buriram
on 12 สิงหาคม 2563
ฮิต: 86

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายธีระชัย จุ้ยประโคน และนางสาวจีรนันท์ ไชยแสน เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหคม 2563 ประกอบด้วย 1) เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 2) เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  3) เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

 

ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2563

Post by Buriram
on 03 กันยายน 2563
ฮิต: 68

       วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ      และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และสรุปปิดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6        เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"

Post by Buriram
on 12 สิงหาคม 2563
ฮิต: 88

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางทัดดาว  วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายวรวิทย์ สาโทรัตน์ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวชนานันท์ ช่างกระโทก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา" 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า    สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเวลา 11.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ของขวัญสำหรับแม่ จำนวน 100 ชุด และมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ตามลำดับ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล      ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี